1
Máy cọ bát gia đình chia thành 3 loại: loại thiết kế âm, loại tủ đứng độc lập và loại để bàn. Cuối thuộc năm 1950, công ty lớn thay tên thành Whirlpool Corporation và xuất kho thị ngôi trường mẫu máy giặt cửa ngõ tự động hóa hàng đầu dưới tên thương hiệu Whirlpool. Tuy thế, Bosch vẫn s

Comments

Who Upvoted this Story

Popila Entertaining
Latest Comments
Statistics